(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-M6VNB3S');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-90851268-1');

Obowiązujące przepisy prawa nakazują w miejscach publicznych urządzić, obok zwykłych łazienek, także toalety dla niepełnosprawnych Przepisy europejskie w tym przypadku jasno określają minimalne wymagania, ale warto też pamiętać do dobrych praktykach przy projektowaniu łazienki dla niepełnosprawnych Wymogi osób mających kłopoty ze sprawnym poruszaniem się mogą być jednak różne, dlatego na aranżacje pomieszczenia warto spojrzeć kompleksowo.

Zobacz, o czym musisz pamiętać, jeżeli planujesz otwarcie obiektu użyteczności publicznej.

Toaleta dla niepełnosprawnych – przepisy krajowe

Niestety w polskim ustawodawstwie kwestia urządzenia łazienki tak, aby odpowiadała potrzebom osób niepełnosprawnych, została potraktowana po macoszemu.

W ustawie prawo budowlane nie znajdziesz więcej niż ogólne odesłanie do paradygmatu projektowania z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Problematyka łazienek dla osób z niepełnosprawnościami nieco bardziej szczegółowo została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozdział 6 rozporządzenia zatytułowany „Pomieszczenia higienicznosanitarne” reguluje kwestie związane z urządzaniem sanitariatów.

Niestety do osób niepełnosprawnych odnoszą się jedynie wybrane przepisy, określające wymiary kabiny natryskowej oraz kabiny ustępowej, dlatego wiele problemów natury praktycznej zostaje bez odpowiedzi. W czym pomogą Ci przepisy krajowe?

Zgodnie z § 81 ust. 3 rozporządzenia „Kabina natryskowa zamknięta, z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 2,5 m2 i szerokość co najmniej 1,5 m oraz być wyposażona w urządzenia wspomagające, umożliwiające korzystanie z kabiny zgodnie z przeznaczeniem.”

Z kolei z treści § 83 rozporządzenia wynika, że „Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową co najmniej 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą również funkcję powierzchni przed umywalką – w przypadku jej zainstalowania w kabinie ustępowej.”

Rozporządzenie nakazuje także, aby na każdym piętrze kondygnacyjnego budynku znalazła się jedna toaleta dla niepełnosprawnych Przepisy przewidują m.in. zachowanie określonej przestrzeni manewrowej (1,5 x 1,5 m), stosowanie drzwi bez progów oraz zainstalowanie poręczy, które mają służyć jako podpory stabilizujące.

Niestety, to niezbyt wiele inawet w rozporządzeniu nie znajdziesz bardziej precyzyjnych wskazówek.

Łazienka dla niepełnosprawnych – wymogi prawa europejskiego

Znacznie dokładniejsze wytyczne dotyczące toalety publicznej dla niepełnosprawnych -wymiarów oraz rozmieszczenia infrastruktury - znajdziesz w europejskiej normie DIN18040. Jakie wymagania na projektantów nakłada ten akt prawny?

Zalecenia montażowe dla umywalki

W przypadku umywalki, jej górna krawędź powinna znajdować się na wysokości maksymalnie 80 cm, przy czym powierzchnia manewrowa przed misą nie powinna być mniejsza niż 150 x 150 cm.

W projekcie musisz uwzględnić osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. W ich przypadku minimalna przestrzeń manewrowa do podjazdu powinna wynosić 55 x 90 cm oraz uwzględniać miejsce na kolana, minimum 67 cm od podłogi do dolnej krawędzi umywalki.

Cała armatura łazienkowa powinna być jednochwytowa lub bezdotykowa, a maksymalna temperatura strumienia wody nie powinna wynosić więcej niż 45°C.

Jeżeli chodzi o akcesoria łazienkowe (np. uchwyty na papier toaletowy, wieszaki), powinny one znajdować się w zasięgu ręki i umożliwiać korzystanie bez zmiany pozycji siedzącej. Lustro ma wisieć bezpośrednio nad umywalką i pozwalać na przejrzenie się w pozycji stojącej lub siedzącej. Dla ułatwienia dostępu do armatury możesz zaprojektować poręcze przy umywalce.

Obszar funkcjonalny i zalecenia przy WC

Jeżeli chodzi o montaż WC, to miska ustępowa wraz z deską powinna znajdować się na wysokości nie większej niż 48 cm i z obu stron posiadać uchwyty ułatwiające korzystanie z ustępu. Minimalna głębokość miski to 70 cm, przy czym oparcie powinno znajdować się 55 cm za jej przednią krawędzią. W przypadku toalet dla niepełnosprawnych przepisy nakazują też rezygnację z deski sedesowej dla maksymalnego ułatwienia dostępu.

Istnieje także możliwość montażu poręczy uchylnych, ale muszą być one dłuższe o 15 cm. od miski ustępowej. Wszystkie poręcze muszą być na tyle wytrzymałe, aby tolerowały obciążenie punktowe o natężeniu 1kN (około 100 kg) w końcowym punkcie.

Blisko WC powinien znajdować się przycisk umożliwiający wzywanie pomocy. Musi być on oznaczony kontrastowym kolorem i być dostępny z pozycji siedzącej i leżącej.

Łazienka dla niepełnosprawnych–przepisy dotyczące prysznica i wanny

Projektując strefę prysznica, pamiętaj, że powinna być ona pokryta antypoślizgowym materiałem. Podłoga w tym miejscu nie może być obniżona bardziej niż o 2 cm. W przestrzeni manewrowej o wymiarach 150 x 150 cm musi znajdować się siedzisko prysznicowe lub stabilny stołek. Podobnie jak w przypadku miski ustępowej, muszą towarzyszyć mu poręcze.

Armatura powinna znajdować się naprzeciwko siedziska i być zdatna do używania jedną ręką, z uchwytem skierowanym do dołu dla większego bezpieczeństwa i umożliwiać korzystanie z pozycji siedzącej.

Jeżeli w łazience dla osób niepełnosprawnych znajduje się wanna, powinna ona być pokryta powłoką antypoślizgowa zgodną z normą GUV I – 8527 grupa B.

Łazienka dla niepełnosprawnych–wymogi dotyczące wejścia

Minimalna szerokość drzwi w toalecie dla niepełnosprawnych to 90 cm. Taka szerokość będzie wystarczająca dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Zawczasu warto uzupełnić skrzydło o samozamykacz i dla bezpieczeństwa zastosować na całej podłodze płytki antypoślizgowe lub przewidzieć dodatkowe poręcze przy ścianach.

Ciąg komunikacyjny prowadzący do łazienki dla osób niepełnosprawnych powinien być wyraźnie oznaczony tak, aby bez problemów trafiły do niej osoby słabowidzące. W przypadku osób niewidomych stosuje się oznaczenia o specjalnej, wypukłej fakturze ułatwiającej odnalezienie kierunku w przestrzeni.

Łazienka dla niepełnosprawnych–wymogi formalne a praktyka

Planując aranżację łazienki dla osób ze specjalnymi potrzebami, musisz pamiętać, że przepisy a praktyka nie zawsze idą w parze. Ratio legis przepisów zawsze uwzględnia uśredniony interes ogółu, dlatego dla wielu osób wymagania określone przepisami mogą okazać się niewystarczające.

Nie pozwól, aby przesada w drugą stronę zaczęła stanowić problem, np. zastosowanie zbyt szerokich drzwi sprawi, że ich ciężar będzie zbyt duży dla osoby dysponującej jedną sprawną ręką.

Weź pod uwagę, że niepełnosprawność może przybrać wiele postaci. Inne potrzeby ma osoba niewidoma niż ta, która porusza się z użyciem wózka inwalidzkiego. Staraj się wypośrodkować stosowane rozwiązania i wdrożyć tak wiele form pomocy, jak to tylko możliwe.

Aby zapewnić komfortowe korzystanie z łazienki dla niepełnosprawnych, przepisy staraj się uzupełnić dobrymi praktykami i zdrowym rozsądkiem. Spójrz na świat oczami osoby niepełnosprawnej, a jeżeli brakuje Ci pomysłów, skonsultuj projekt z architektem.

Pamiętaj, że interes osób z obniżoną sprawnością ruchową lub poznawczą jest w tym przypadku najważniejszy, dlatego oszczędność na materiałach nie jest dobrym rozwiązaniem.

zadzwon do nas
Potrzebujesz porady?
Jeżeli chcieliby Państwo o coś zapytać – zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Z radością poznamy Państwa potrzeby i pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązania. Jesteśmy po to, by Państwu pomóc!
Jeżeli chcieliby Państwo o coś zapytać – zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Z radością pomożemy Państwu znaleźć najlepsze rozwiązania!

609-382-635

Czynne pn-pt: 9:00-17:00

Napisz wiadomość

Wyślij wiadomość