(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-M6VNB3S');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-90851268-1');

Uzyskaj nawet 95% dofinansowania na dostosowanie łazienki dla niepełnosprawnych.

Potrzebujesz porady, wskazówek? Zadzwoń - chętnie doradzimy w uzyskaniu dofinansowania.

Bezpłatnie i od ręki wystawiamy faktury pro-forma na zakup niezbędnych urządzeń.

Uwaga : Nie jesteśmy jednostką PFRON - dzwonicie Państwo do sklepu internetowego.

Dofinansowania PFRON na zakup wanny z drzwiami, uchwytów i innych.

Z roku na rok obserwujemy coraz większą ilość klientów korzystających z dofinansowań na zakup wyposażenia łazienkowego, które pozwala przystosować łazienkę do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Jeżeli planujecie Państwo zakup wanny z drzwiczkami z naszej oferty, w ramach likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania możecie Państwo skorzystać z takiego dofinansowania. Wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, znacznym lub umiarkowanym.

W ramach pomocy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych istnieje możliwość uzyskania dofinansowania, między innymi, na zakup wanny z drzwiami. Jest ono przeznaczone na likwidację barier architektonicznych. Wniosek o takie dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące likwidacji barier architektonicznych w łazience

Co rozumiemy przez likwidację barier architektonicznych ?

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia w mieszkaniu lub budynku, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Środki finansowe PFRON pomagają likwidować bariery architektoniczne, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwie jak najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa. Likwidacja barier architektonicznych to np. wymiana wanny na wannę z drzwiami, wymiana wanny na prysznic, czy montaż windy.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli :

 • Posiadają znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości ,
 • uzyskały zgodę właściciela budynku, w którym stale zamieszkują na wykonanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych.

Gdzie można ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowania do likwidacji barier realizują :

 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Lista placówek znajduje się na dole strony.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć sama osoba niepełnosprawna, osobiście lub za pośrednictwem Internetu. W imieniu osoby niepełnosprawnej wniosek może złożyć także :

 • przedstawiciel ustawowy,
 • przedstawiciel prawny,
 • opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu,
 • pełnomocnik (wymagane załączenie pełnomocnictwa do wniosku)

Ile pieniędzy można uzyskać?

Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekraczać piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. W praktyce zależy to od kilku czynników:

 • ilości (puli) dostępnych środków,
 • ilości chętnych wnioskodawców.

Niektóre miasta deklarują maksymalną wysokość dofinansowania do 10 tysięcy, inne do 20 tysięcy, a niektóre do 30 tysięcy. Wysokość dofinansowania może się różnić w różnych częściach kraju – o dokładną wysokość pomocy należy dowiadywać się w odpowiednim PCPR, MOPS lub MOPR. Wpływ na wysokość dofinansowania ma także prawo własności do lokalu. Wnioskodawca będący właścicielem lokalu, w którym mają być prowadzone prace : do 95% kosztów przedsięwzięcia. Wnioskodawca niebędący właścicielem lokalu, w którym mają być prowadzone prace : do 80% kosztów.

Gdzie starać się o uzyskanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w łazience?

O uzyskanie dofinansowania należy starać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub innej instytucji zajmującej się rozpatrywaniem wniosków.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

O wykaz niezbędnych dokumentów najlepiej spytać osoby zajmujące się przyjmowaniem wniosków w MOPS lub PCPR. Jednak do najczęściej wymaganych dokumentów należą:

 • pisemny wniosek o dofinansowanie (wzór udostępnia MOPS, MOPR lub PCPR)
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty (w przypadku dysfunkcji narządu ruchu np. neurologa, ortopedy, w przypadku narządu wzroku np. okulisty),
 • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób,
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, (nie zawsze wymagane)
 • poświadczenie własności lokalu – aktualny odpis księgi wieczystej lub umowa najmu,
 • zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy, osób z nim mieszkających,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 • oferta cenowa od sprzedawcy(dotyczy zakupu sprzętu), np. faktura proforma,
 • pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).

Na dalszym etapie rozpatrywania wniosku urzędy wymagają niekiedy:

 • szkicu mieszkania,
 • dokumentacji fotograficznej,
 • projektu i ogólnego kosztorysu.

Czy jest możliwe złożenie wniosku przez Internet?

Jak najbardziej. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej bez wychodzenia z domu. Jest to możliwe za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia PFRON. Wniosek można złożyć klikając w link : https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator/wybierz-jst?id=245&a=new

Przed rozpoczęciem procedury należy przygotować skany odpowiednich dokumentów.

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat.

W razie pytań warto skontaktować się z odpowiednią jednostką realizującą dofinansowania.

Jak inaczej można złożyć wniosek? Jak wygląda składanie wniosków w czasach pandemii COVID-19?

Z uwagi na pandemię koronawirusa wiele ośrodków realizujących dofinansowania przeszło na elektroniczną oraz listowno-telefoniczną obsługę wniosków. W niektórych Ośrodkach wyznaczono specjalne pomieszczenia do wizyt. 

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych można złożyć:

 • osobiście, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty,
 • listownie,
 • korzystając ze skrzynki podawczej,
 • korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej, 
 • korzystając z Systemu Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/logowanie
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym.

O preferowane i możliwe sposoby złożenia wniosku należy dowiadywać się w odpowiednim Ośrodku realizującym dofinansowania.

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku?

Minimalny czas na rozpatrzenie wniosku (z naszej praktyki) wynosi około miesiąca. Należy pamiętać, że czas rozpatrywania wniosku oraz uzyskanie dofinansowania zależy od posiadanych przez jednostkę środków oraz kolejności napływania wniosków. Środki nie są rozdysponowywane w identyczny sposób, zatem w poszczególnych miejscowościach czas rozpatrywania wniosków oraz wysokości pomocy mogą się różnić.

O informację dotyczącą czasu rozpatrywania wniosku najlepiej poprosić w najbliższym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Co może zostać objęte dofinansowaniem?

Każda jednostka powinna posiadać katalog przedmiotów objętych dofinansowaniem i udostępnić go osobie zainteresowanej złożeniem wniosku. W zależności od miejscowości katalogi różnią się. Warto ubiegać się o dofinansowanie także przedmiotów, które nie występują w katalogu, ale wyczerpują definicję likwidacji barier.

W katalogach przedmiotów objętych dofinansowaniem często występują:

 • budowa pochylni wychodzącej z miejsca zamieszkania tj. balkonu, okna, tarasu, którym dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia samodzielnie poruszanie się,
 • zakup i montaż podnośników, platform schodowych, wind przyściennych i innych,
 • zakup i montaż umywalki wraz z baterią  umywalkową,
 • wymiana wanny na wolną przestrzeń kąpielową, prysznic lub wannę z drzwiczkami,
 • zakup i montaż wspornika kotary z kotarą, 
 • ułożenie płytek w miejscach związanych bezpośrednio z likwidacją barier,
 • zakup uchwytów, poręczy, wsporników, siedzisk prysznicowych
 • zakup miski i deski sedesowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • poszerzanie otworów drzwiowych, zakup i montaż drzwi,
 • ułożenie posadzki z płytek antypoślizgowych, wyrównanie podłoża.

Jak często można otrzymywać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych?

Raz w roku.

Kiedy warto złożyć wniosek?

Początek roku to czas, gdy instytucje realizujące dofinansowania PFRON mają najwięcej środków. Szanse na uzyskanie dofinansowania zwiększy szybkie złożenie wniosku – są one rozpatrywane według kolejności napływania. O dofinansowanie warto pytać także na koniec roku (listopad, grudzień), gdyż pozostaje pula środków niewykorzystanych, którą urzędy chcą rozdysponować. Okres początku i końcu roku to najintensywniejsze okresy, jeżeli chodzi o ilość wydawanych dofinansowań.

W jakich sytuacjach niemożliwe jest uzyskanie dofinansowania?

Dofinansowaniem nie mogą być objęte :

 • urządzenia, które mają zostać zamontowane w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych tj. windy i platformy schodowe,
 • mieszkania w stanie deweloperskim lub w trakcie prac wykończeniowych (w niektórych miejscowościach)
 • mieszkania zakupione lub zamienione po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy,
 • mieszkania, do których wnioskodawcy dysponują tytułem prawnym na czas określony, nie krótszym niż 5 lat od chwili złożenia wniosku,
 • prace o charakterze remontowo- wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej lecz stanowią o podniesieniu standardu pomieszczeń np.: wymian instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

Dofinansowania nie można uzyskać także, gdy ma się zaległości wobec PFRON lub, gdy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku rozwiązano umowę o dofinansowanie ze środków PFRON z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Potrzebujesz pomocy, porady, wskazówek? Zadzwoń - chętnie doradzimy w uzyskaniu dofinansowania.

Bezpłatnie i od ręki wystawiamy faktury pro-forma na zakup niezbędnych urządzeń.

Uwaga : Nie jesteśmy jednostką PFRON - dzwonicie Państwo do sklepu internetowego.

Lista placówek realizujących dofinansowania PFRON :

Województwo Dolnośląskie

 • Powiat Bolesławiecki – PCPR Bolesławiec, ul. Armii Krajowej 12 - 75 612 17 81
 • Powiat Dzierżoniowski – PCPR Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 – 74 833 98 95
 • Powiat Głogowski – PCPR Głogów, ul. Słowiańska 13, 76 837 35 04
 • Powiat Górowski – PCPR Góra, ul. Armii Polskiej 8, 65 65 00 999 lub 65 65 00 988
 • Powiat Jaworski – PCPR Jawor, ul. Szpitalna 12 a , 768711411
 • Jelenia Góra – miasto na prawach powiatu – MOPS Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7, 75-755-88-01, 75-755-88-02
 • Powiat Jeleniogórski – PCPR Jelenia Góra, ul. Podchorążych 15, 75 64 73 282
 • Powiat Kamiennogórski – PCPR Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6A, 756450231
 • Powiat Kłodzki – PCPR Kłodzko, ul. Kościuszki 2, 756450231
 • Legnica – miasto na prawach powiatu – MOPS Legnica, ul. Poselska 13, 76 722 18 00
 • Powiat Legnicki – PCPR Legnica, Pl. Słowiański 1, 76 7243465
 • Powiat Lubański – PCPR Lubań, ul. Przemysłowa 4, 75 64 61 170
 • Powiat Lubiński – PCPR Lubin, ul. Składowa 3, 768479686
 • Powiat Lwówecki – PCPR Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4, 757825641
 • Powiat Milicki – PCPR Milicz, ul. Trzebnicka 4b, 71 38 41 384
 • Powiat Oleśnicki – PCPR Oleśnica, ul. Słowackiego 10, 713140148
 • Powiat Oławski – PCPR Oława, ul. 3 Maja 1, 71 381 25 42,
 • Powiat Polkowicki – PCPR Polkowice, ul. Św. Sebastiana 1A, 76 729 92 33
 • Powiat Strzeliński – PCPR Strzelin, ul. Kamienna 10, 713923016
 • Powiat Średzki – PCPR Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, 713968962
 • Powiat Świdnicki – PCPR Świdnica, ul. Wałbrzyska 15, 748515029
 • Powiat Trzebnicki – PCPR Trzebnica, ul. Kościuszki 10, 748515029
 • Wałbrzych – MOPS Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1, 74 66 42 544
 • Powiat Wałbrzyski – PCPR Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20-24, 74 66 66 302, 74 66 66 321, 74 66 66 922
 • Powiat Wołowski – PCPR Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 24, 74 66 66 302, 74 66 66 321, 74 66 66 922
 • Wrocław – MOPS Wrocław, ul. Strzegomska 6, 71782230
 • Powiat Wrocławski – PCPR Wrocław, ul. Kościuszki 131, 71 72 21 777
 • Powiat Ząbkowicki – PCPR Ząbkowice Śląskie, ul. Prusa 5, 74 815 60 00
 • Powiat Zgorzelecki – PCPR Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8, 757761505
 • Powiat Złotorycki – PCPR Złotoryja, al. Miła 18, 768784447

Województwo Kujawsko-Pomorskie

 • Powiat Aleksandrowski – PCPR Aleksandrów Kujawski, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3, 54 282 61 54
 • Powiat Brodnicki – PCPR Brodnica, ul. Adama Mickiewicza 1, 56 4984769; 56 4954121
 • Powiat bydgoski – PCPR Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, 52 58-35-413
 • Bydgoszcz – miasto na prawach powiatu – MOPS Bydgoszcz, ul. Toruńska 272, 52 3301270
 • Powiat Chełmiński – PCPR Chełmno, ul. Juliusza Słowackiego 3, 56 677-24-46
 • Powiat Golubsko-Dobrzyński – PCPR Golub-Dobrzyń, ul. Jerzego Gerarda Koppa 1, 56 683 54 76
 • Grudziądz – miasto na prawach powiatu – MOPS Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A, 56 69 68 730 (729)
 • Powiat Grudziądzki – PCPR Grudziądz ul.Małomłyńska 1, 564622939
 • Powiat Inowrocławski – PCPR Inowrocław, Mątewska 17, 52 359 22 28
 • Powiat Lipnowski – PCPR Lipno, ul. Adama Mickiewicza 58, 54 288 66 41
 • Powiat Mogileński – PCPR Mogilno, ul. Ogrodowa 10,  ul. Adama Mickiewicza 58, 523159031
 • Powiat Nakielski - PCPR Nakło nad Notecią, Dąbrowskiego 46, (52) 325 17 20
 • Powiat Radziejowski – PCPR Radziejów, ul. Tadeusza Kościuszki 58, 54 285 35 43
 • Powiat Rypiński – PCPR Rypin, ul. Warszawska 38A, 54 280 36 41
 • Powiat Sępoleński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku , ul. Starodworcowa 8, 52 389 85 01
 • Powiat Świecki – PCPR Świecki, ul. Wojska Polskiego 195A, 525683204
 • Toruń – miasto na prawach powiatu – MOPR Toruń, ul. Słowackiego 114, 56 650-85-65
 • Powiat Toruński – PCPR Toruń, ul. Towarowa 4-6, 56 662 87 54
 • Powiat Tucholski – PCPR Tuchola, Pocztowa 7, 52 559 20 18
 • Powiat Wąbrzeski – PCPR Wąbrzeźno, ul. Wolności 44, 56 6882400
 • Włocławek – miasto na prawach powiatu – MOPR Włocławek, Ogniowa 8/10, 54 423-23-00
 • Powiat Włocławski – PCPR Włocławek, Brzeska 15, (0-54) 231 02 84
 • Powiat Żniński – PCPR Żnin, Szpitalna 32, (052)303 01 69

Województwo Lubelskie

 • Powiat Bialski – PCPR Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 833432982
 • Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu – MOPS Biała Podlaska, ul. J. Piłsudskiego 24, 83 3438537
 • Powiat Biłgorajski – PCPR Biłgoraj, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 84 688 08 38,
 • Chełm – miasto na prawach powiatu – MOPR Chełm, Kolejowa 8, 825658259,
 • Powiat chełmski – PCPR Chełm, Pl. Niepodległości 1, 82 562-76-54,
 • Powiat Hrubieszowski – PCPR Hrubieszów, ul. Ceglana 58/1, 846963777,
 • Powiat Janowski – PCPR Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 158723345
 • Powiat Kranostawski – PCPR Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3, 825767297
 • Powiat Kraśnicki – PCPR Kraśnik, ul. Grunwaldzka 6, 81 826-18-64
 • Powiat Lubartowski – PCPR Lubartów, ul. Szaniawskiego 64, 818543329
 • Powiat Lubelski – PCPR Lublin, ul. Okopowa 5, 814583861
 • Lublin – miasto na prawach powiatu – MOPR Lublin, ul. Diamentowa 2, 81 466 53 95
 • Powiat Łęczyński – PCPR Łęczna, ul. Staszica 9, 81 53 15 384,
 • Powiat Łukowski – PCPR Łuków, ul. Broniewskiego 20 lok. 26, 257989913
 • Powiat Opolski – PCPR Opole Lubelskie z siedzibą w Poniatowej, ul. 11 listopada 5, 818275205
 • Powiat Parczewski – PCPR Parczew, Szpitalna 2A, 83 355 15 80
 • Powiat Puławski – PCPR Puławy, al. Królewska 3, 818880492
 • Powiat Radzyński – PCPR Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5, 833527266
 • Powiat Rycki – PCPR Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10 a, 818654706
 • Powiat Świdnicki – PCPR Świdnik, ul. E. Orzeszkowej 6, 817515433,
 • Powiat Tomaszowski – PCPR Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68, 846643590
 • Powiat Włodawski – PCPR Włodawa, al. J. Piłsudskiego 66, 825725710
 • Powiat Zamojski – PCPR Zamość, Przemysłowa 4, 84 638 23 01
 • Zamość – miasto na prawach powiatu – MOPR Zamość, ul. Lwowska 57, 846775630

Województwo Lubuskie

 • Powiat Gorzowski – PCPR Gorzów Wielkopolski, ul. Pankiewicza 5-7, 95 733 04 70
 • Gorzów Wielkopolski – miasto na prawach powiatu – GCPR Gorzów Wielkopolski, Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, 95 715 13 60
 • Powiat Krośnieński – PCPR Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10B, 68 383 02 01
 • Powiat Międzyrzecki – PCPR Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2, 95 742 84 74
 • Powiat Nowosolski – PCPR Nowa Sól, Staszica 1A, 68 457 43 34
 • Powiat Słubicki – PCPR Słubice, ul. Sienkiewicza 28, 95 758 21 40
 • Powiat Strzelecko-Drezdenecki – PCPR Drezdenko, Kościuszki 31, 957637042,
 • Powiat Sulęciński – PCPR Sulęcin, ul. Daszyńskiego 49, 95 755 07 53
 • Powiat Świebodziński – PCPR Świebodzin, ul. Żaków 3, 684755352
 • Powiat Wschowski – PCPR Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c, 655401759
 • Zielona Góra – miasto na prawach powiatu – MOPS Zielona Góra, ul. Długa 13, 684115115
 • Powiat Zielonogórski – PCPR Zielona Góra , ul. Podgórna 5, 68 452 7590
 • Powiat Żagański – PCPR Żagań, ul. Śląska 1, 684777771
 • Powiat Żarski – PCPR Żary, ul. Artylerzystów 6, 683630684

Województwo Łódzkie

 • Powiat Bełchatowski – PCPR Bełchatów, Czapliniecka 66, 447394807,
 • Powiat Brzeziński – PCPR Brzeziny, Konstytucji 3-go Maja, 468742161
 • Powiat Kutnowski – PCPR Kutno , Krzywoustego 11, 243616815
 • Powiat Łaski – PCPR Łaski, 9 Maja 33, 436753749
 • Powiat Łęczycki – PCPR Łęczyca, Kilińskiego 4, 247216162
 • Powiat Łowicki – PCPR Łowicz, ul. Podrzeczna 30, 468370344
 • Powiat łódzki-wschodni – PCPR Łódź, Al. Piłsudskiego 133D, 42 676 34 87/99, 691 300 349
 • Łódź – Miasto na prawach powiatu – MOPS Łódź - Kilińskiego 102 102A, 426371342
 • Powiat Opoczyński – PCPR Opoczno, ul. Kwiatowa 1A, (44) 741-49-00,
 • Powiat Pabianicki – PCPR Pabianice, Traugutta 6a, 422156660,
 • Powiat Pajęczański – PCPR Pajęczno, ul. 1-go Maja, 343111056,
 • Powiat Piotrowski – PCPR Piotrków Trybunalski, al. 3-go Maja 33, 447323166,
 • Piotrków Trybunalski – miasto na prawach powiatu – MOPS Piotrków Trybunalski, ul. Próchnika 34, 447339006,
 • Powiat Poddębicki – PCPR Poddębice, Łęczycka 28, 436784040,
 • Powiat Radomszczański – PCPR Radomsko, ul. Przedborska 39/41, 447150795,
 • Powiat Rawski – PCPR Rawa Mazowiecka, Kościuszki 5, 468145760,
 • Powiat Sieradzki – PCPR Sieradz, Plac Wojewódzki 3, 438271807
 • Skierniewice – Miasto na prawach powiatu – MOPR Skierniewice, ul. Senatorska 12, 46 833 39 48,
 • Powiat Skierniewicki – PCPR Skierniewice, Konstytucji 3 Maja 6, 46 833 45 14,
 • Powiat Tomaszowski – PCPR Tomaszów Mazowiecki, św. Antoniego 41, 447246949,
 • Powiat Wieluński – PCPR Wieluń, Śląska 23a, 438431490,
 • Powiat Wieruszowski -  PCPR Wieruszów, Ludwika Waryńskiego 15, 627831995,
 • Powiat Zduńskowolski – PCPR Zduńska Wola, Dąbrowskiego 15, 438249990,
 • Powiat Zgierski – PCPR Zgierz , ul. Sadowa 6A, 427190633

Województwo Małopolskie

 • Powiat Bocheński – PCPR Bochnia, ul. E.Windakiewicza 9/5 , 146119745,
 • Powiat Brzeski – PCPR Brzesko, ul. Piastowska 2, 14 663 00 31,
 • Powiat Chrzanowski – PCPR Chrzanów, ul. Topolowa 16, 326241127,
 • Powiat Dąbrowski – PCPR Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1, 14 6424415,
 • Powiat Gorlicki – PCPR Gorlice, ul. Słoneczna 7, 18 352 53 80,
 • Powiat Krakowski – PCPR Kraków, al. Słowackiego 20, 12 39 79 567,
 • Kraków – Miasto na prawach powiatu – MOPS Kraków, Józefińska 14, 12 616-54-27,
 • Powiat Limanowski – PCPR Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 183375825
 • Powiat Miechowski – PCPR Miechów, ul. Sienkiewicza 18, 413834084,
 • Powiat Myślenicki – PCPR Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 12 274 98 14,
 • Powiat Nowosądecki – PCPR Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72a, 18 4438251,
 • Powiat Nowotarski – PCPR Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, 182640824,
 • Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu – MOPS Nowy Sącz, Grunwaldzka 59A, 18 444 36 23
 • Powiat Olkuski – PCPR Olkusz, ul. Piłsudskiego 21, 32 641 32 18,
 • Powiat Oświęcimski – PCPR Oświęcim, ul. Bema 4, 338422114,
 • Powiat Proszowicki – PCPR Proszowice, ul. 3 Maja 72, 123862960
 • Powiat Suski – PCPR Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, 33 874 40 31
 • Powiat Tarnowski – PCPR Tarnów, ul. Urszulańska 19, 14 621 568
 • Tarnów – miasto na prawach powiatu – MOPS Tarnów, al. Matki Bożej Fatimskiej 9, tel. 14 688-20-04.
 • Powiat Tatrzański – PCPR Zakopane, ul. Modrzejewskiej 5, 18 20 00 462,
 • Powiat Wadowicki – PCPR Wadowice, ul. Mickiewicza 15, 33 8709000,
 • Powiat Wielicki – PCPR Wieliczka, ul. Niepołomska 26G, 12 288 02 20

Województwo Mazowieckie

 • Powiat Białobrzeski – PCPR Białobrzegi, Krakowska 28, 48 360 02 24
 • Powiat Ciechanowski - PCPR Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7, 23 672 52 16
 • Powiat Garwoliński – PCPR Garwolin, Mazowiecka 26, 25 682 43 19,
 • Powiat Gostyniński – PCPR Gostynin, ul. Ozdowskiego 1A, 24 235 22 92,
 • Powiat Grodziski – PCPR Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, 227241750,
 • Powiat Grójecki – PCPR Grójec, ul. Laskowa 4A, 476642830
 • Powiat Kozienicki – PCPR Kozienice, ul. Kochanowskiego 15, 48 382 05 62
 • Powiat Legionowski – PCPR Legionowo, ul. Sikorskiego 11, 22 7640137
 • Powiat Lipski – PCPR Lipsko, ul. Iłżecka 6, 48 378 10 11
 • Powiat Łosicki – PCPR Łosice, ul. Narutowicza 6, 83 359 05 51
 • Powiat Makowski – PCPR Maków Mazowiecki, ul. Mickiewicza 37, 297172187
 • Powiat Miński – PCPR Mińsk Mazowiecki, Konstytucji 3 Maja 16, 257564026
 • Powiat Mławski – PCPR Mława, ul. Reymonta 4, 236544356
 • Powiat Nowodworski – PCPR Nowy Dwór Mazowiecki, Chemików 6, (22) 365-01-20
 • Powiat Ostrołęcki – PCPR Ostrołęka, 11 Listopada 68, 297645788
 • Ostrołęka – miasto na prawach powiatu – MOPR Ostrołęka, Hallera 12, 29 764 41 30
 • Powiat Ostrowski – PCPR Ostrów Mazowiecka, Widnichowska 20, 296455398
 • Powiat Otwocki – PCPR Otwock, Komunardów 10, 227194810
 • Powiat Piaseczyński – PCPR Piaseczno, Chyliczkowska 14, 227566117
 • Płock – miasto na prawach powiatu – MOPS Płock , Zgliczyńskiego 4, 24 364 02 60
 • Powiat Płocki – PCPR Płock, Bielska 57a, 242676828
 • Powiat Płoński – PCPR Płońsk, Popiełuszki 14, 236627549
 • Powiat Pruszkowski – PCPR Pruszków, Drzymały 30, 22 738 15 01
 • Powiat Przasnyski – PCPR Przasznysz, Joselewicza 6, 297522514 wew. 118
 • Powiat Przysuski – PCPR Przysucha, Szkolna 3, 486755517
 • Powiat Pułtuski – PCPR Pułtusk, 3 Maja 20, 236925483
 • Radom – miasto na prawach powiatu – MOPS Radom- Limanowskiego 134, 48 360 82 88
 • Powiat Radomski – PCPR Radom, Mazowieckiego 7, 483815075
 • Siedlce – Miasto na prawach powiatu – MOPR Siedlce, Sienkiewicza 32, 25 794 30 01
 • Powiat Siedlecki – PCPR Siedlce, Piłsudskiego 40, 256448172
 • Powiat Sierpecki – PCPR Sierpc, Świętokrzyska 2A, 242754188, 242757660 wew.33
 • Powiat Sochaczewski – PCPR Sochaczew, Piłsudskiego 65, 468641806
 • Powiat Sokołowski – PCPR Sokołów Podlaski, Armii Krajowej 4, 257872202
 • Powiat Szydłowiecki – PCPR Szydłowiec, Metalowa 7, 486174713
 • Warszawa – miasto stołeczne na prawach powiatu – Warszawsie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 22 509 71 47
 • Powiat Warszawski zachodni – PCPR Powiat Warszawski Zachodni, Poznańska 131A, 22 733 72 54
 • Powiat Węgrowski – PCPR Węgrów, Piłsudskiego 23, 257924907
 • Powiat Wołomiński – PCPR Wołomin, Legionów 78, 22 776 44 95/96
 • Powiat Wyszkowski – PCPR Wyszków, Świętojańska 82A, 297428523
 • Powiat Zwoleński – PCPR Zwoleń, Wojska Polskiego 78, 486763623
 • Powiat Żuromiński – PCPR Żuromin, Lidzbarska 27, 236573515,
 • Powiat Żyrardowski- PCPR Żyrardów, 1 Maja 60, 468542083

Województwo Opolskie

 • Powiat Brzeski – PCPR Brzeg, Wyszyńskiego 23, 774169505
 • Powiat Głubczycki – PCPR Głubczyce, Sobieskiego 5a, 774858773,
 • Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski – PCPR Kędzierzyn Koźle, Skarbowa 4, 774833323
 • Powiat Kluczborski – PCPR Kluczbork, Sienkiewicza 20B, 774180030,
 • Powiat Krapkowicki – PCPR Krapkowice, Kilińskiego 1, 774467120 
 • Powiat Namysłowski – PCPR Namysłów, Pl.Wolności 12a, 774105193
 • Powiat Nyski – PCPR Nysa, Piastowska 33a, 774482534,
 • Powiat Oleski – PCPR Olesno, Konopnickiej 8, 343505125,
 • Opole – miasto na prawach powiatu – MOPR Opole, Armii Krajowej 36, 77 400 59 51
 • Powiat Opolski – PCPR Opole, Książąt Opolskich 27, 774420509
 • Powiat Prudnicki – PCPR Prudnik, Kościuszki 55a, 77 436 29 90,
 • Powiat Strzelecki – PCPR Strzelce Opolskie, Chrobrego 5, 774613381

Województwo Podkarpackie

 • Powiat Bieszczadzki – PCPR Ustrzyki Dolne, Bełska 22, 134711080
 • Powiat Brzozowski – PCPR Brzozów, 3 Maja 43, 134342045
 • Powiat Dębicki – PCPR Dębica, Parkowa 28, 14 680 31 21
 • Powiat Jarosławski – PCPR Jarosław, Jana Pawła II 17, 166246285
 • Powiat Jasielski – PCPR Jasło, Rynek 18, 134483440
 • Powiat Kolbuszowski – PCPR Kolbuszowa, 11-go listopada 10, 177445717
 • Krosno – miasto na prawach powiatu – MOPR Krosno, Piastowska 58, 134320459
 • Powiat Krośnieński – PCPR Krosno, Bieszczadzka 1, 134375732,
 • Powiat Leski – PCPR Lesko, Rynek 1, 134939095
 • Powiat Lezajski – PCPR Leżajsk, Curie-Skłodowskiej 8, 172428258
 • Powiat Lubaczowski – PCPR Lubaczów, Piłsudskiego 8, (16) 736 20 87
 • Powiat Łańcucki – PCPR Łańcut, Piłsudskiego 70/5, 172256969
 • Powiat Mielecki – PCPR Mielec, Żeromskiego 34, 177800475
 • Powiat Niżański – PCPR Nisko, Kościuszki 7, 15 841 63 68
 • Powiat Przemyski – PCPR Przemyśl, Plac Dominikański 3, 166750011
 • Przemyśl – miasto na prawach powiatu – MOPS Przemyśl, Leszczyńskiego 3, 166750237
 • Powiat Przeworski – PCPR Przeworsk, Lwowska 16, 166490910
 • Powiat Ropczycko-Sędziszowski – PCPR Ropczyce, Konopnickiej 5, 172227576
 • Powiat Rzeszowski – PCPR Rzeszów, Batorego 9, 178594823
 • Rzeszów – miasto na prawach powiatu – MOPS Rzeszów, Skubisza 4, 178630253
 • Powiat Sanocki – PCPR Sanok, Szopena 5, 13 46 46 580
 • Powiat Stalowowolski – PCPR Stalowa Wola, Podleśna 15, 15 6433668
 • Powiat Strzyżowski – PCPR Strzyżów, Parkowa 7, 17 221 14 40
 • Tarnobrzeg – miasto na prawach powiatu – MOPR Tarnobrzeg, Kopernika 3, 158230738
 • Powiat Tarnobrzeski – PCPR Tarnobrzeg, 1 Maja 4, 158221340

Województwo Podlaskie

 • Powiat Augustowski – PCPR Augustów, Młyńska 52, 876432071
 • Powiat Białostocki – PCPR Białystok, Słonimska 15/1, 857403911
 • Białystok – miasto na prawach powiatu – MOPR Białystok, Malmeda 8, 856783100
 • Powiat Bielski – PCPR Bielsk Podlaski, 3 Maja 17, 858332676
 • Powiat Grajewski – PCPR Grajewo, Wojska Polskiego 74c, 862738709
 • Powiat Hajnowski – PCPR Hajnówka, Piłsudskiego 10A, 85 682 59 83
 • Powiat Kolneński – PCPR Kolno, Wojska Polskiego 69, 86 278 13 34
 • Łomża – miasto na prawach powiatu – MOPS Łomża, Dworna 23B, 862164088, 862167416
 • Powiat Łomżyński – PCPR Łomża, Szosa Zambrowska 1/27, 86 215 69 42
 • Powiat Moniecki – PCPR Mońki, Aleja Niepodległości 3, 857166100
 • Powiat Sejneński – PCPR Sejny, Piłsudskiego 34, 875173415
 • Powiat Siemiatycki – PCPR Siemiatycze, Legionów Piłsudskiego 3, 857300507
 • Powiat Sokólski – PCPR Sokółka, Piłsudskiego 8, 85 711 08 23
 • Powiat Suwalski – PCPR Suwałki, Świerkowa 60, 875659280
 • Suwałki – miasto na prawach powiatu – MOPR Suwałki, Filipowska 20, 87 562 89 70
 • Powiat Wysokomazowiecki – PCPR Wysokie Mazowieckie, Mickiewicza 1, 863067208
 • Powiat Zambrowski – PCPR Zambrów, Fabryczna 3, 862710669

Województwo Pomorskie

 • Powiat Bytowski – PCPR Bytów, Miła 26, 598228068
 • Powiat Chojnicki – PCPR Chojnice, Piłsudskiego 30, 523344487
 • Powiat Człuchowski – PCPR Człuchów, Wojska Polskiego 5, 598345147
 • Gdańsk – miasto na prawach powiatu – MOPR Gdańsk, Leczkowa 1A, 58 342 31 50
 • Powiat Gdański – PCPR Pruszcz Gdański, Wojska Polskiego 16, 58 773 20 85
 • Gdynia – miasto na prawach powiatu – MOPS Gdynia, Grabowo 2, 58 782 01 20
 • Powiat Kartuski – PCPR Kartuzy, Mściwoja II 20, 586853320
 • Powiat Kościerski – PCPR Kościerzyna, Krasickiego 4, 58 686 50 06
 • Powiat Kwidzyński – PCPR Kwidzyn, Grudziądzka 30, 552799915
 • Powiat Lęborski – PCPR Lębork, Czołgistów 5, 59 862 81 06
 • Powiat Malborski – PCPR Malbork, Plac Słowiański 17, 556471545
 • Powiat Nowodworski – PCPR Nowy Dwór Gdański, Warszawska 28a, 552468175
 • Powiat Pucki – PCPR Puck , Kolejowa 7c, 552468175
 • Słupsk – miasto na prawach powiatu – MOPR Słupsk, Słoneczna 15D, 598428126
 • Powiat Słupski – PCPR Słupsk, Sienkiewicza 20, 598414311
 • Sopot – miasto na prawach powiatu – MOPS Sopot, Kolejowa 14, 551 17 10
 • Powiat Starogardzki – PCPR Starogard Gdański, Paderewskiego 11, 58 56 023 20
 • Powiat Sztumski – PCPR Sztum, Osiedle Sierakowskich 15, 55-267-74-79
 • Powiat Tczewski – PCPR Tczew, Wojska Polskiego 6, 58 530 44 45
 • Powiat Wejherowski – PCPR Wejherowo, Sobieskiego 279A, 58 672 40 63

Województwo Śląskie

 • Powiat Będziński – PCPR Będzin, Krasickiego 17, 32 267 81 08,
 • Powiat Bielski – PCPR Bielsko-Biała, Piastowska 40, 338136938
 • Bielsko-Biała – miasto na prawach powiatu – MOPS Bielsko Biała, Miarki 11, 33 496 82 53, 33 499 56 00
 • Powiat Bieruńsko-Lędziński – PCPR Lędziny, Lędzińska 24, 323240812
 • Bytom – miasto na prawach powiatu – MOPR Bytom, Strzelców Bytomskich 16, 323886703
 • Chorzów – miasto na prawach powiatu – OPS Chorzów, Racławicka 19, 327716354
 • Powiat Cieszyński – PCPR Cieszyn, Bobrecka 29, 33 4777117
 • Częstochowa – miasto na prawach powiatu – MOPS Częstochowa, P.O.W. 2, 343724200
 • Powiat Częstochowski – PCPR Częstochowa – Jana III Sobieskiego 9, 343229205
 • Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu – MOPS Dąbrowa Górnicza, Piłsudskiego 2, 32 262 25 28
 • Gliwice – miasto na prawach powiatu – OPS Gliwice, Górnych Wałów 9, 32 332 44 41
 • Powiat Gliwicki – PCPR Gliwice, Zygmunta Starego 17, 323326614
 • Jastrzębie Zdrój – miasto na prawach powiatu – OPS Jastrzębie Zdrój, Opolska 9, 324349649
 • Jaworzno – miasto na prawach powiatu – MOPS Jaworzno, Północna 9b, 326181869
 • Katowice – miasto na prawach powiatu – MOPS Katowice, Jagiellońska 17, 32 251 00 87
 • Powiat Kłobucki – PCPR Kłobuck, Skorupki 46, 343100524
 • Powiat Lubliniecki – PCPR Lubliniec, Sobieskiego 9, 343563257
 • Powiat Mikołowski – PCPR Łaziska Górne, Chopina 8, 322244390
 • Mysłowice – miasto na prawach powiatu – MOPS Mysłowice, Gwarków 24, 322238584
 • Powiat Myszkowski – PCPR Myszków, Partyzantów 21, 343157908, 343130298
 • Piekary Śląskie – miasto na prawach powiatu – MOPR Piekary Śląskie, Bpa Nankera 103, 32 287 95 03
 • Powiat Pszczyński – PCPR Pszczyna, Dworcowa 23, 324490145
 • Powiat Raciborski – PCPR Racibórz, Klasztorna 6, 324152028,885 390 570
 • Ruda Śląska – miasto na prawach powiatu – MOPS Ruda Śląska, Markowej 20, 32 344 03 23
 • Powiat Rybnicki – PCPR Rybnik, 3 Maja 31, 324260033
 • Rybnik – miasto na prawach powiatu – OPS Rybnik, Żużlowa 25, 32 4399 303
 • Siemianowice Śląskie – miasto na prawach powiatu – MOPS Siemianowice Śląskie, Szkolna 17, 32/765 62 00, 32/7656206
 • Sosnowiec – miasto na prawach powiatu – MOPR Sosnowiec, 3 Maja 33, 32 296 22 01 
 • Świętochłowice – miasto na prawach powiatu – OPS Świętochłowice, Katowicka 35, 32 7709195
 • Powiat Tarnogórski – PCPR Tarnowskie Góry, Sienkiewicza 16, 323818479
 • Tychy – miasto na prawach powiatu – MOPS Tychy, Budowlanych 59, 323232267
 • Powiat Wodzisławski – PCPR Wodzisław Śląski, Wałowa 30, 032 455 60 59
 • Zabrze – miasto na prawach powiatu – MOPR Zabrze, 3-go Maja 16, 322777820
 • Powiat Zawierciański – PCPR Zawiercie, Daszyńskiego 4, 326710748
 • Żory – miasto na prawach powiatu – MOPS Żory, Ks. Przemysława 2, 32 32 434 24,
 • Powiat Żywiecki – PCPR Żywiec, Słonki 24, 33 861 94 19

Województwo Świętokrzyskie

 • Powiat Buski – PCPR Busko-Zdrój, Mickiewicz 27, 41 370 81 88,
 • Powiat Jędrzejowski – PCPR Jędrzejów, Okrezei 49B, 41 386 36 00
 • Powiat Kazimierski – PCPR Kazimierza Wielka, Kościuszki 12, 41 350 23 38,
 • Kielce – miasto na prawach powiatu – MOPR Kielce, Studzienna 2, 41 331 25 24
 • Powiat Kielecki – PCPR Kielce, Wrzosowa 44, 41 200 17 02
 • Powiat Konecki – PCPR Końskie, Spółdzielcza 3, 41 372 84 06
 • Powiat Opatowski – PCPR Opatów, Sienkiewicza 17, 5 86 84 409
 • Powiat Ostrowiecki – PCPR Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyska 22, 41 249 94 11
 • Powiat Pińczowski – PCPR Pińczów, Zacisze 5, 41 357 60 01 wew. 301
 • Powiat Sandomierski – PCPR Sandomierz, Mickiewicza 34, 15 664 10 10
 • Powiat Skarżyski – PCPR Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1, 41 252 19 53
 • Powiat Starachowkicki – PCPR Starachowice, Złota 6, 41 274 88 06
 • Powiat Staszowski – PCPR Staszów, Szkolna 4, 15 866 50 99
 • Powiat Włoszczowski – PCPR Włoszczowa, Wiśniowa 10, 41 39 44 993

Województwo Warmińsko-Mazurskie

 • Powiat Bartoszycki – PCPR Bartoszyce, Limanowskiego 11, 89 762 97 50
 • Powiat Braniewski – PCPR Braniewo, Piłsudskiego 2, 55 644 29 55
 • Powiat Działdowski – PCPR Działdowo, Lidzbarska 31, 236980130
 • Elbląg – miasto na prawach powiatu - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu, Kosynierów Gdyńskich 42, 55 239 30 23,
 • Powiat Elbląski – PCPR Elbląg, Komeńskiego 40, 55 233 62 82
 • Powiat Ełcki – PCPR Ełk, Piłsudskiego 5, 876211550
 • Powiat Giżycki – PCPR Giżycko, Smętka 5, 874291089
 • Powiat Gołdapski – PCPR Gołdap, Jaćwieska 14A, 876152472
 • Powiat Iławski – PCPR Iława, Andersa 3a, 89 649 04 50
 • Powiat Kętrzyński – PCPR Kętrzyn, Pocztowa 9, 897510900
 • Powiat Lidzbarski – PCPR Lidzbark z siedzibą w Ornecie, Dworcowa 4, 552424358
 • Powiat Mrągowski – PCPR Mrągowo, Warszawska 53, 897433360
 • Powiat Nidzicki – PCPR Nidzica, Traugutta 13, 896254428
 • Powiat Nowomiejski – PCPR Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3, 564743196
 • Powiat Olecki – PCPR Olecko, Gołdapska 23, 875203430
 • Olsztyn – miasto na prawach powiatu - Miejski Zespół ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, Prosta 23A, 89 535 25 59
 • Powiat Olsztyński - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Olsztyn, Piłsudskiego 64B, 89 537 28 00
 • Powiat Ostródzki – PCPR Ostróda, Jana III Sobieskiego 5, 896429883
 • Powiat Piski – PCPR Pisz, Piaskowa 2, 874241138
 • Powiat Szczycieński – PCPR Szczytno, Konopnickiej 70, 896249710
 • Powiat Węgorzewski – PCPR Węgorzewo, Gen. J. Bema 16A, 874270640

Województwo Wielkopolskie

 • Powiat Chodzieski – PCPR Chodzież, Wiosny Ludów 14, (67)28 27 258
 • Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – PCPR Trzcianka, Mickiewicza 50, 67 253 01 60
 • Powiat Gnieźnieński – PCPR Gniezno, Sienkiewicza 12,a +48 517 020 486,
 • Powiat Gostyński – PCPR Gostyń, Wrocławska 8, 655727528
 • Powiat Grodziski – PCPR Grodzisk Wielkopolski, Żwirki i Wigury 1, 61 44 47 281
 • Powiat Jarociński – PCPR Jarocin, Dworcowa 2, 625054606
 • Powiat Kaliski – PCPR Kalisz, plac Św. Józefa 5, 62 50 14 292
 • Kalisz – miasto na prawach powiatu – MOPS Kalisz, Obywatelska 4, 627574510
 • Powiat Kępiński – PCPR Kępno, Sienkiewicza 26, 627912290
 • Powiat Kolski – PCPR Koło, Poniatowskiego 21, 632713509
 • Powiat Konin – MOPR Konin, Przyjaźni 5, (63) 242-62-32
 • Powiat Koniński – PCPR Koniin, Al. 1 Maja 9, 63 243 03 06
 • Powiat Kościan – PCPR Kościan, Gostyńska 38, 65 511 01 66
 • Powiat Krotoszyński – PCPR Krotoszyn, Floriańska 10, 627228891
 • Powiat Leszczyński – PCPR Leszno, Plac Kościuszki 4B, 655296831
 • Leszno – miasto na prawach powiatu – MOPR Leszno, Korczaka 5, 607442121
 • Powiat Międzychodzki – PCPR Międzychód, 17 Stycznia 143, 957488714
 • Powiat Nowotymski – PCPR Nowy Tomyśl, Poznańska 33, 61 44 26 773
 • Powiat Obornicki – PCPR Oborniki, 11 Listopada 2 A, 612973109
 • Powiat Ostrowski – PCPR Ostrów Wielkopolski, Al. Słowackiego 1C, 627355152
 • Powiat Ostrzeszowski – PCPR Ostrzeszów, Zamkowa 17, 627320750
 • Powiat Pilski – PCPR Piła, al. Niepodległości 37, 673491208
 • Powiat Pleszewski – PCPR Pleszew, Kazimierza Wielkiego 7A, 627420161
 • Poznań – miasto na prawach powiatu – MOPR Poznań, Cześnikowska 18, 61 878 17 01
 • Powiat Poznański – PCPR Poznań, Słowackiego 8, 618410714
 • Powiat Rawicki – PCPR Rawicz, Dworcowa 1, 655467375 65 546 43 33
 • Powiat Słupecki – PCPR Słupca, Wojska Polskiego 13, 63 213 22 44
 • Powiat Szamotulski – PCPR Szamotuły, Wojska Polskiego 1, 61 10 18 130
 • Powiat Średzki – PCPR Środa Wielkopolska, Szkolna 2, 612870640
 • Powiat Turecki – PCPR Turek, Łąkowa 1, 632892406
 • Powiat Wągrowiecki – PCPR Wągrowiec, Wierzbowa 1, 672627614
 • Powiat Wolsztyński – PCPR Wolsztyn, Marcinkowskiego 6, 68 384 35 02
 • Powiat Wrzesiński – PCPR Września, Wojska Polskiego 1, 61 640 45 61
 • Powiat Złotowski – PCPR Złotów, Aleja Piasta 32, 67 263 22 65

Województwo Zachodniopomorskie

 • Powiat Białogardzki – PCPR Białogard, Plac Wolności 1, 94 312 88 88
 • Powiat Choszczeński – PCPR Choszczno, Bolesława Chrobrego 27a, 95 7652578
 • Powiat Drawski – PCPR Drawsko Pomorskie, Piłsudskiego 20, 943633762
 • Powiat Goleniowski – PCPR Goleniów, Pocztowa 43, 914183860
 • Powiat Gryficki – PCPR Gryfice, Dworcowa 22, 913846626
 • Powiat Gryfiński – PCPR Gryfino, Łużycka 91, 914045504
 • Powiat Kamieński – PCPR Kamień Pomorski, Wolińska 7B, 913823386
 • Powiat Kołobrzeski – PCPR Kołobrzeg, Grottgera 11, 943548066
 • Koszalin – miasto na prawach powiatu – MOPR Koszalin, al. Monte Cassino 2, 943160307, 943160408
 • Powiat Koszaliński – PCPR Koszalin, Racławicka 13, 947140222
 • Powiat Łobeski – PCPR Łobez, Bema  27, 913976841
 • Powiat Myśliborski – PCPR Myślibórz, Północna 15, 957472303
 • Powiat Policki – PCPR Police, Szkolna 2, 914240700
 • Powiat Pyrzycki – PCPR Pyrzyce, Młodych Techników 7, 918874120
 • Powiat Sławieński – PCPR Sławno, Sempołowskiej 2A, 598106402
 • Powiat Stargardzki – PCPR Stargard, Skarbowa 1, (091) 48 - 04 – 909
 • Szczecin – miasto na prawach powiatu – MOPR Szczecin, Sikorskiego 3, 914646160
 • Powiat Szczecinecki – PCPR Szczecinek, Wiatraczna 1, 947137101
 • Powiat Świdwiński – PCPR Połczyn Zdrój, Koszalińska 12, 943664848
 • Powiat Świnoujście – MOPR Świnoujście, Dąbrowskiego 4, 913225460
 • Powiat Wałecki – PCPR Wałcz, al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 673450535