(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-M6VNB3S');

Uzyskaj nawet 95% dofinansowania na dostosowanie łazienki dla niepełnosprawnych.

Potrzebujesz pomocy, porady, wskazówek? Zadzwoń - chętnie doradzimy w uzyskaniu dofinansowania. Bezpłatnie i od ręki wystawiamy faktury pro-forma na zakup niezbędnych urządzeń.

Dofinansowania PFRON na zakup wanny z drzwiami, uchwytów i innych.

Rok 2020 to zwiększony budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warto zatem ubiegać się o dofinansowanie na zakup wanny z drzwiczkami z naszej oferty, w ramach likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. Budżet jest o 800mln większy niż w roku 2019. Zwiększony budżet oznacza większą ilość środków przeznaczonych na przelewy redystrybucyjne. Są to środki trafiające do samorządów zajmujących się między innymi zadaniami z zakresu likwidacji barier architektonicznych, a także dopłat do wózków inwalidzkich, turnusów rehabilitacyjnych i innych.

W ramach pomocy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych istnieje możliwość uzyskania dofinansowania, między innymi, na zakup wanny z drzwiami. Jest ono przeznaczone na likwidację barier architektonicznych. Wniosek o takie dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Na co można uzyskać dofinansowanie z PFRON?

Bariery architektoniczne - wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Do likwidacji barier architektonicznych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zalicza się w szczególności:

 • zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych 
 • przystosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb osoby podyktowane jego niepełnosprawnością, w tym m.in.:
 • zakup i montaż siedziska kąpielowego lub innego urządzenia ułatwiającego korzystanie z kabiny prysznicowej lub wanny (przy jednoczesnym zakupie i montażu wanny lub prysznica),
 • zakup i montaż poręczy i uchwytów,
 • wykonanie/wymiana wanny na przystosowaną, jeżeli ze względu na schorzenie nie jest możliwe korzystanie z prysznica lub korzystnie jest utrudnione, np. wanna z otwieranymi drzwiczkami,
 • zakup i montaż umywalki, wc, jeżeli korzystanie z dotychczas używanych jest utrudnione lub niemożliwe,
 • zakup i montaż baterii umywalkowej, wannowej lub prysznicowej.

Kto może uzyskać z PFRON dofinansowanie do remontu łazienki dla osoby niepełnosprawnej?

Dofinansowanie to przysługuje osobom niepełnosprawnym, które

 • posiadają znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
 • mają trudności w poruszaniu się, a likwidacja barier jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i doprowadzi do ułatwienia w znacznym stopniu codziennych czynności,
 • posiadają nieruchomość, użytkowanie wieczyste nieruchomości lub zgodę właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu barier.

PFRON uznaje jedynie zakupy dokonane po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 95% (nie więcej niż wysokość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia). Udział własny musi wynieść minimum 5%.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Najczęściej wymagane dokumenty to:

 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą, w przypadku takich osób
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę stwierdzające schorzenie (ważne 3 miesiące)
 • Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu)
 • Zaświadczenie o statusie zawodowym / w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy
 • Kopia decyzji o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej, jeśli takie występują
 • Zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkałych.

Potrzebujesz pomocy, porady, wskazówek? Zadzwoń - chętnie doradzimy w uzyskaniu dofinansowania.

Bezpłatnie i od ręki wystawiamy faktury pro-forma na zakup niezbędnych urządzeń.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-90851268-1');