(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-M6VNB3S');

Zwroty produktów

Towary zakupione w naszym sklepie internetowym możecie Państwo, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, zwrócić w ciągu 14 dni od daty doręczenia produktu do Państwa lub osoby trzeciej wskazanej przez Państwa. Prawo to przysługuje klientowi ze względu na art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Jeżeli chcecie Państwo odstąpić od umowy, należy na adres mailowy lub listownie przesłać oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy. Wzór formularza zwrotu do wypełnienia znajdziecie Państwo tutaj: wzór formularza. Otrzymanie oświadczenia potwierdzimy niezwłocznie. Zwracany towar należy odesłać w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Po otrzymaniu oświadczenia oraz zwracanego towaru, w ciągu 7 dni roboczych zwrócimy Państwu wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (w przypadku wybrania sposobu dostawy innego niż najtańszy, nie zwracamy poniesionych dodatkowo kosztów). Zwrot jest wykonywany jest na konto bankowe wskazane przez klienta. Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi klient. Nie odbieramy paczek wysyłanych za pobraniem.

W przypadku stwierdzenia zmniejszenia wartości rzeczy w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, odpowiedzialność ponosi klient.

W przypadku towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb – prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Zwracane towary prosimy odsyłać wraz z dowodem zakupu na adres: Łazienka bez barier Aleksander Bankowiak, ul. Pomorska 563, 92-735 Łódź.

Zwrot w kilku krokach:

1. Pobierz i wypełnij formularz odstąpienia od umowy i prześlij go mailowo lub listownie wraz z towarem.
2. Odeślij towar wraz z formularzem i oryginalnym dowodem zakupu.
3. W ciągu 7 dni od otrzymania towaru zwrócimy Państwu poniesione koszty we wskazany sposób.

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej towaru zakupionego w naszym sklepie przysługują Państwu prawa wynikające z rękojmi sprzedawcy za wady. Prawa ta nie przysługują, jeżeli w chwili zakupu wiecie Państwo o wadach produktu.

Okres rękojmi na zakupione w naszym sklepie produkty wynosi 24 miesiące od dnia wydania towaru klientowi. W przypadku zakupu towaru używanego okres ten wynosi rok.

Jeżeli towar ma wadę, jest uszkodzony, został uszkodzony podczas przesyłki lub nie nadaje się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem (uległ uszkodzeniu w trakcie użytkowania) należy przesłać do nas wypełniony formularz reklamacyjny wraz z dowodem zakupu oraz wadliwy towar. Na odpowiedź i ustosunkowanie się do Państwa żądań  mamy 14 dni od daty otrzymania przesyłki – w przypadku braku odpowiedzi, reklamacja zostaje uznana za uzasadnioną. W przypadku wad nieistotnych reklamacja może nie zostać uznana. 

W formularzu prosimy o następujące informacje: 

  • Informacje o okolicznościach stwierdzenia wady, jej rodzaju oraz daty wystąpienia,
  • Państwa żądania co do sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy sprzedaży,
  • Państwa dane kontaktowe.

Tutaj znajdziecie Państwo wzór takiego zgłoszenia: wzór formularza.

Reklamację możecie złożyć Państwo u Sprzedawcy lub na podstawie gwarancji – w tym przypadku adresatem będzie gwarant wskazany w karcie gwarancyjnej. Korzystanie z uprawnień gwarancyjnych nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza Państwa uprawnień.

Dostarczenie towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi odbywa się na nasz koszt. Pokrywamy koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany towaru na nowy.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-90851268-1');